South Wettern Chapter

Sweden

swc oldlogo1a

SWC:s Styrelse

Verksamhetsåret 2020

Lars Johansson, Ordförande
Axel Vedeskog, Vice ordförande
Magnus Larsson, Kassör
Jim Grewdahl, Sekreterare
Bo Ingesson, Ledamot
Staffan Waldén, Ledamot
Göran Lundberg, Ledamot
Ledamot, Vakant
Suppleant, Vakant

(Ulf Landén, Webbmaster tv)

Photographer
Samtliga medlemmar har ett ansvar för att ta bilder och skicka in för publicering i vårt
bildarkiv!  -  SWC-View